عقل و عشق

اون هایی که عاشقانه فکر می کنند

یا دیوانه هستند  و یا واقعاً فرزانه و الهی هستند

اونهایی که عاقلانه عاشق می شوند

همیشه در حال معامله کردن هستند

و یا با عشق شطرنج بازی می کنند

و یا نقشی بازی می کنند با دروغ و نیرنگ

عاشقانه عاشق شو

و عاقلانه فکر کن

رضا پورشیخ

/ 0 نظر / 6 بازدید