یا زهرا یا هیچ کَس

ای صاحب زمان

همانگونه که در شهادت مظلومانه

جدّت حسین (ع ) در روز عاشورا

سوگوار بودیم در غم فراق مادرت حضرت زهرا ؛غمگساریم

تو می دانی دل ما پاک است

با رژ گونه مانند سیلی صورتمان را سرخ نگه داشتیم

این عزا داری را از ما بپذیر

/ 0 نظر / 10 بازدید