اعجاز اعداد در قرآن

کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید

دنیا (یکی از نام های زندگی):  ١١۵

آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان): ١١۵

ملائکه: ٨٨ «» شیاطین: ٨٨

زندگی: ١۴۵ «» مرگ: ١۴۵

سود: ۵٠ «» زیان: ۵٠

ملت (مردم):۵٠ «» پیامبران: ۵٠

ابلیس(پادشاه شیاطین): ١١ «» پناه جوئی از شرّ ابلیس: ١١

مصیبت: ٧۵ «» شکر: ٧۵

صدقه: ٧٣ «» رضایت: ٧٣

فریب خوردگان (گمراه شدگان): ١٧ «» مردگان (مردم مرده): ١٧

مسلمین: ۴١ «» جهاد : ۴١

طلا : ٨ «» زندگی راحت: ٨

جادو: ۶٠ «» فتنه: ۶٠

زکات: ٣٢ «» برکت: ٣٢

ذهن : ۴٩ «» نور: ۴٩

زبان: ٢۵ «» موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵

آرزو: ٨ «» ترس: ٨

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): ١٨ «» تبلیغ کردن: ١٨

سختی: ١١۴ «» صبر: ١١۴

محمد (صلوات الله علیه): ۴ «» شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص): ۴

مرد: ٢۴ «» زن: ٢۴

نماز: ۵           ماه: ١٢         روز: ٣۶۵

دریا : ٣٢ «» زمین (خشکی):            

  ١٣ دریا + خشکی ۴۵= ٣٢+۱۳

دریا=۷۱/۱۱%=۴۵/(۳۲)       خشکی=۲۸/۸۹%=۴۵/(۱۳)                                  

دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب ۷۱/۱۱۱% و خشکی ۲۸/۸۸۹% از کره زمین را فراگرفته است. ١٠٠% = دریا ۷۱/۱۱% + خشکی۲۸/۸۹%

/ 1 نظر / 7 بازدید
ر-ف

جالب بود تا الان دقت نکرده بودم