درگیری عقل و عشق

یادم باشه کاری نکنم که به کسی بربخورد که چینی های شکسته را میتوان بند زد اما دل های شکسته را نه.

یادم باشد که اطرافیان همیشه در کنارم نخواهند بود پس تا هستند قدر وچودشان را بدانم و از حضورشان استفاده کنم.

یادم باشد که هیچ گاه از روی ظاهر درباره ی کسی قضاوت نکنم و به یاد داشته باشم که تنها خداوتد است که به حال بندگان خود آگاه است.

یادم باشد این منم که عامل خوشبختی  یا بدبختی خویشم و اگر روزی موضوعی مرا خنداند و یا غمگینم کرد  یادم باشد این منم که به این موضوع چنین قدرتی بخشیده ام.

یادم باشد هیچ گاه از کاه کوه نسازم و کوه ها را با عینک تکبر کاه نبینم.

یادم باشد تنها هدیه ی بی منت عمر است پس قدر آن را بدانم.

یادم باشد که هیچ گاه حضور خدا را از یاد نبرم.


/ 0 نظر / 81 بازدید