کسر شان

دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست

جای چشم ابرو نگیرد گرچه آن بالاترست

شست و شاهد هر دو دعوی بزرگی می کنند

پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتریست؟

/ 0 نظر / 70 بازدید