میلاد امام حسن عسگری ( ع )مبارک

امام حسن عسگری (ع) فرمودند:

هیچ بلا و گرفتاری وجود ندارد

مگر اینکه خداوند از فضل و کرمش در آن بلا

نعمتی قرار داده که به آن بلا احاطه دارد

هر کس به او خیری می رسد

خداوند به او رسانده است

و هر کس از شری در امان  مانده است

خداوند او را حفظ کرده است

/ 0 نظر / 11 بازدید