شب میرود و روز می رسد

با خود می اندیشیدم

هندوانه؛ انار؛ آجیل و فال حافظ بهانه است

بیا کمی دل هایمان را نرم کنیم ؛ گرم شویم

دور دوستان ؛ خانواده و بزرگان فامیل

جمع شویم با نگاهی ؛با لبخندی

ببخشیم ؛محبت کنیم و قدر هم را بدانیم

قبل از اینکه فرصت کنار هم بودن را

از دست بدهیم و به چلّه بنشینیم

/ 0 نظر / 6 بازدید