لبیک اللهم لبیک

ای خدای گناهکاران !

 

روزی حضرت موسی علیه السلام در کوه طور، هنگام مناجات عرض کرد:‌ ای پروردگار جهانیان!‌ جواب آمد لبیک!

پس عرض کرد : ای خدای اطاعت کنندگان! جواب آمد: لبیک!

سپس عرض کرد:‌ ای پروردگار گناهکاران!‌ موسی علیه السلام شنید: لبیک،‌ لبیک، لبیک!

حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: خدایا!‌ حکمتش چیست که تو را به بهترین اسامی صدا زدم، بیش از یک بار جواب ندادی، اما تا گفتم: ای خدای گناهکاران،سه مرتبه جواب دادی؟‌

خداوند فرمود:‌ ای موسی! عارفان، به معرفت خود و نیکوکاران به کار نیک خود و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند؛ اما گناهکاران جز فضل من پناهی ندارند، اگر من هم آنها را از درگه خود ناامید کنم،‌ به درگاه چه کسی پناهنده شوند.

قصص التوابین، ص 198 - منبع

/ 0 نظر / 8 بازدید