تعجب کردی؟

تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی

مژه های بالای چشم

گلبول قرمز

سرخرگ

 لخته خون

 یک تار مو

باکتری های روی زبان

 شیار های انگشت

ریه و نای

/ 1 نظر / 35 بازدید
عاطفه

حال به هم زن ولی به درد بخور[سبز][تایید]