یادم باشد

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد

 نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

 خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

 یادم باشد که روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست

 یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر

 و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم

 یادم باشد در برابر فریادها سکوت کنم

 و برای سیاهی ها نور بپاشم

 یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرم

 و از آسمان درس پاک زیستن

 یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ...

 یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند

 یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن

 به دنیا آمده ام ..... نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان

  یادم باشد زندگی را دوست دارم


/ 0 نظر / 7 بازدید