از ماست که بر ماست

شرکت ها؛ ماست های پُر چرب سرطان زا را از بازار جمع کرده اند

بجای معدوم کردن؛ به ترکیبات کره و دوغ

و ماست های چکیده و ... اضافه کرده اند

تا مدّتی استفاده از لبنیات صنعتی را قطع کنید.

 

با افزودن ماست در سبد خرید خود ؛  از عوامل ضد سرطان جلو گیری کنید.

/ 0 نظر / 10 بازدید