ما را بیدار کنید

ما خیلی وقت است به این زندگی عادت کرده ایم

ما خیلی وقت است خیال می کنیم

مقصد همین جاست

ما خیلی وقت است در خواب نازیم

امروز جمعه است

خدایا کسی را بفرست تا ما را بیدار کند

/ 0 نظر / 8 بازدید