چشم بندی یا چشم پوشی؟

دل تکونی از خانه تکونی واجب تره

دلتو بتکون

از حرف ها، از کنایه ها، از نامردی ها، از بی معرفتی های

بعضی دوستان و آشنایان به ظاهر آدم

دلتو بتکون از هر کینه و سیاهی است که یادش دلتو رو به درد می آره

از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود

از نفهمیدن اونایی که همیشه درکشون کردی و کنارشون بودی

دلت رو بتکون از کوتاهی های خودت

 

اگه با یک ببخشید حتی اگر مقصر تو نیستی یکی رو آروم می کنی

آرومش کن

دلتو بتکون

و یک نفس عمیق بِکش

و سلام بده به بهار

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید