بی دلیل

لبخند می زنم....

بی دلیل...

عشق می ورزم ...

بی تناسب...

زندگی می کنم...

بی خیال...

مدتی است...

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
سمیر

اگر بگذارن این مردم :(