کارشناس

یک نصیحت می کنم در این شب اول ماه

تا حق الناس گردن دوست کارشناسم نیفتاده

کار خوب کردن با خوب کار کردن فرق می کنه

این را درک کن بعد مدعی شو کارمند نمونه هستی

/ 0 نظر / 7 بازدید