فکر رفتن

خوب بچه ها؛ دیگه پاشید

 

کم کم دیگه باید جمع کنیم

 

فکر رفتن باشیم.


فریاد از این عمر سبک زنهار از این خواب گران

خط از علی اباذری ابهر

/ 0 نظر / 15 بازدید