تجدید نظر

خداوند می فرماید: اولین

کاری که با مومن گناهکار می کنم اینه که

لذت نماز را ازش می گیرم

بدون تعارف اگه بعد از نماز احساس کردیم که احساس پرواز نمی کنیم و هنوز سنگینیم و یا بعد از نماز اخلاق و روحیه ما عوض نشد ... یک تجدید نظر در خودم بکنم

باید بدونیم که افتادیم در گروه

فَوَیلٌ لِلمُصَلّین سوره ماعون

خداوند چرا نگفته وای بر نماز نخون ها و تارک الصلواه؟

همه موجودات طبق سوره رعد ذکر خدا می گویند جز انسان سرکش

که اسم دولا و سه لا شدنش رو گذاشته نماز

/ 0 نظر / 10 بازدید