سبز باشید

سالی سبز و پر از برکت برایتان آرزو دارم

سالی 15 هزار کیلو گندم را سبز می کنیم

و روز سیزده عید به آب می دهیم

خدا برکت بدهد

/ 0 نظر / 13 بازدید