دل خون

چند سال بعد از اینکه از دنیا می روید،

هیچکس بخاطر نخواهد آورد

که چقدر ثروتمند و زیبا بودید.

اما همیشه یادشان خواهد ماند که

چه تاثیری روی دلها و ذهن ها گذاشته اید.

/ 0 نظر / 13 بازدید