شیر میدان

آدم در روزها و شرایط سخت مَحَک می خورد و ارزش پیدا میکند

وگرنه تمام روباه ها  در زمان خوشی و شرایط مساعد

لاف مرد میدان و شیر جنگ دارند!!

شیر

/ 0 نظر / 27 بازدید