دیدگاه قضاوت

نکته آموزنده این جمله:

طرف تا دیروز رفیق تو بود امروز به یک مقام و یا پست و یا درجه رسید و تو شدی آدم بد قصه و انداختت بیرون

ممکن است کسی برای تو دوست خوبی نباشد

و یا برای رفاه خودش یا فرار از اتهام

تو را بفروشد اما برای دیگری

مانند سگ دم تکان دهد

و یا ....

نکته دیگر : دوست خوب یک افسانه است بعد از یک مدت تبدیل می شود به کابوس

نکته آخر البته به نظر من: کسی که برای خودش تو را دوست دارد دوست نیست

گرگ است برای چاپلوسی آمده است

 

نگاه نکن از کی بود ؛ جمله قشنگی بود یا نه؟

/ 0 نظر / 12 بازدید