ما کدام دسته ایم

عن الرضا علیه السلام :انما الناس رجلان مسریح بالموت و مستراح منه به(مسند الامام الرضا علیه السلام ج1ص263)

امام رضا صلوات الله علیه فرمودند:مردم دو دسته اند:

1:یکی آن کسی که با مرگ آسوده می شود.

2:و دیگری که با مرگ مردم از دست او آسوده می شوند.


(افرادی که نیکو کار هستند وجود آنها مایه بهره مندی دیگران است مرگ چنین افرادی دلها را غمگین می سازد هر چند خود این گونه افراد از سختیهای زندگی راحت می شوند.)

(اما افرادی که اهل فساد و مردم آزاری و ظلم اند تا هستند مردم از دست آنها در عذاب هستند و چون مرگ آنها فرا برسد مردم نفس راحتی می کشند)

بنا بر این افرادی که دارای پرونده ای درخشان و خوب باشند دعای خیر مردم همیشه پشت سر آنها هست و همیشه برای آنها طلب مغفرت و رحمت می کنند.

و اما دسته دیگر از این دنیا بهره ای جز نفرت و نفرین و لعنت مردم چیزی نصیب آنها نمی شود.

چنان باشیم که با مرگ برهیم نه آن که از دست ما برهند.

/ 0 نظر / 23 بازدید