حج آخرالزمان

چرا به حج میرویم ؟

به بهانه ایام عزیمت حجاج عمره بیت الله الحرام که در این ایام مانند پرستو های عاشق از خانه و لانه دل به سوی کعبه خاکی برای رسیدن به کعبه افلاکی و دیدار جلوات انوار رحمت الهی بال میکشند تا غبار دل با زلال عشق الهی بشویند و دریجه ای دیگر بسوی زندگی خود بگشایند .

عکس از: رضا پورشیخ

حجتان مقبول و سعیتان مشکور

دلخوش از آنیم که به حج میرویم

غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم

او همین جا ست کجا میرویم .

حج به خدا جز ، دل پاک نیست

شستن غم ،از دل غمناک نیست .

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست

هر که بگفت یاعلی درویش نیست .

/ 0 نظر / 33 بازدید