حق با توست

حرف حق می زنی عزیزم

درست می گی ، حق با توست

اما باید بخاطر بسپاری

نباید حقیقت را در صورت طرف مقابل تف کنی

همیشه به یاد داشته باش

شخصیت ؛ عزت و احترام طرف

از هر حقیقتی عزیز تره 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید