لذت یادگیری

این هفته در منطقه ما یک سمینار برگزار شد به نام

لذت یادگیری

که در این سمینار یک روزه نه اساتید دانشگاه ؛ نه معلمان و دبیران، نه مشاوران و نه تکنولوژیست های آموزشی دعوت نبودند شما بفرمایید ناهار را کی خورده؟

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید

عکس جدیدته خیلی قشنگه[اوغ]