نوشتم

آنقدر به نوشتن عادت کرده ام

که حرف زدن از یادم رفته

 

هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست

که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد

همه چیز بر می گردد به اولویت های آن آدم

اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت

فقط یک دلیل دارد :

" تو جزو اولویت هایش نیستی !!!‌ "

/ 0 نظر / 121 بازدید