دوستی

چند روزی بود یک کتابی رو مطالعه می کردم خلاصه اون رو براتون می نویسم شاید بعد از مطالعه کمی بکار اومد.

  عواملی که باعث تحکیم و ماندگاری رفاقت و دوستی می شود:

1- خوش خویی ( خو و اخلاق درونی خوب و پسندیده).

2- خوش رفتاری با مردم

3- خوش رویی و داشتن چهره شاد و لبخند و بشاش

4- .اخلاص در دوستی( بخاطر خدا دوست داشتن)

5- رعایت ادب ( با کلبامت و جملات مودبانه صحبت کردن).

6- اظهار دوستی( حتما بیان کنید که دوست دارید).

7- تواضع و فروتنی

8- وفا داری

9- رعایت انصاف( موقعیت و شرایط طرف را هم بسنجید).

10- نرمی و بخشندگی( مدارا با دوست).

با افراد زیر رفیق نشو اگر داری رها کن:

بخیل- متکبر - گناهکار- دروغگو و کسی که صله رحم را قطع کرده


عواملی که باعث گسستن رفاقت و دوستی می شود:

1- بدخلقی( ترشرویی و اخلاق نا پسند)

2- جدال ( بحث و جدل کردن)

3- ستزه جویی

4- حسد ورزی-

5- عیبجویی( مگس صفتی)

6- تنگ چشمی و بخل

7- تکبر و خود را بر تر دیدن

8- دست انداختن دوست

10 - نیرنگ و فریبکاری

سه چیز باعث هلاکت است :

1- کبر =شیطان را رانده کرد

2- حسد= قابیل را بیچاره کرد

3- حرص=حضرت ادم را آواره کرد

/ 0 نظر / 12 بازدید