اللهم ادفع کل شر

ماهیها ازتلاطم دریا به خدا شکایت بردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر تور صیادان یافتند

تلاطمهای زندگی حکمتی از خدا ست

پس از خدا بخواهیم دلمان آرام باشد

نه اطرافمان..

/ 1 نظر / 4 بازدید
امین

حالا که این تلاطم ها منو واقعا دارن نابود می کنند ... خدایا رهایم مکن ...