تو هم برو

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

دربند آن مباش که نشنید یا شنید

تو نصیحتت رو بکن برو

امر به معروف کن برو

حرف هات رو زدی برو

انجام داد یا نه دیگه با تو نیست

/ 0 نظر / 13 بازدید