گزارش 11- خستگی

 بعداز یک روز طولانی و خسته کننده مخصوصاَ برای روز هایی که هم ورودی و هم خروجی کاروان داریم و یا روزهایی که خروج ساک و یا زیارت دوره هم به این فعالیت اضافه می شوى بسیار انرژی بچه ها تحلیل می رود

 حال تجسم کنید روزی را که سالاد داریم و یا برش و سلفون کشی هندوانه برای بیش از 700 نفر در لیست برنامه آنها نیز باشد

خدایا ؛این خستگی را با خستگی یاران حسین(ع) ىر بعد یک روز شمشیر زنی و مبارزه در ظهر عاشورا هم ارج و مقام قرار بده

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید