غصه جدید من

تا دیروز همه غصه من این بود که مسئول بالا سر من که سوادش؛ مدرکش و تجربه اش از من خیلی کمتر است

اصلاً چگونه انتخاب شده ؟نه سوادش و نه تخصصش

به ابلاغ؛ پُست و میزی که گرفته مرتبط نیست!!

حالا چگونه طرحم را برایش تشریح کنم و یا چگونه تصمیمات غلطش را برایش توضیح دهم؟

یکی به من گفت : ازاین گونه مدیران زیاد داریم دنبال دردسر نگرد بهم نزن گندش در می آد!!

غصه جدید من اینه که چطور چشمم رو ببندم که اون رو نبینم ؛ اونهم نفهمه که مجبورم تحملش کنم

/ 1 نظر / 22 بازدید
ستاره

استاد کاش فقط این غصه بود در زندگی ..............