عقل و عشق

جریان خلق حضرت آدم و ماجرای سجده نکرده ابلیس را شنیده اید؟

چه سوال بی ربطی خوب تمام ادیان این داستان را دارند!!

وقتی خداوند به ابلیس ابلاغ می کند که سجده کند...

چه اتفاقی می افتد؟

دلایل و منطق شیطان را با دقت گوش شنیده اید؟

هر چه خداوند از عشق و محبت می گوید

ابلیس از خودش ؛ مقامش و آینده انسان و گناهان او صحبت می کند

هر چه خداوند از شگفتی خلقتش می گوید

ابلیس با استدلال ؛ عقل و عدم نیاز خدا به انسان آنرا پیش می کشد

تا جاییکه که ابلیس بر اثر غرور قسم می خورد

با درگیری عقل و عشق مانع یافتن راه راست توسط انسان شود

از اینجا به بعد در دوست داشتن و عشق ورزیدن منطق و حسابداری و در کارهای رسمی و عقلانی؛ عشق و محبت دخالت کرد...و همه چی منحرف گشت

به این می گویند جنگ عقل و عشق

/ 0 نظر / 23 بازدید