باز هم تکرار عید بدون تغییر

هر سال میاد و میره

ما هم بزرگتر می شیم

چند درصدی هم به تورم اضافه میشه

دیده بوسی و فامیل بازی و دید و بازدید و لباس نو و ...

چند روز بعد همون آش و همون کاسه

جدا از این تکرار خسته نشدیم

همون راه و روش همون زندگی تکرار شدیم ادم آهنی نه تغییری نه ...

خلاصه سال91 هم اومد و عید شد و بازهم همون آش و همون کاسه

فرقی با سال 90 نکرد جز اینکه در اونجا اقتصاد مملکت محور شد امسال تولیدی که با اقتصاد پارسال درست کردیم

خدا را شکر

باز هم جای شکرش باقیست

در بعضی چیزها رکورد د ار شدیم مثل

ترافیک- استفاده از لوازم آرایش- تورم در ورم - پشت هم اندازی و زیر پا کشی

صفحه گذاشتن و چاخان کردن- رنگ کردن و کلاه برداری و....

کمی به بهار نگاه کنیم تغییر را احساس کنیم و در رفتار و گفتار و پندارمان تغییری دهیم شاید از خودمان شروع کردیم خانواده و و فامیل و شهرمان درست شد

ان شا الله

/ 0 نظر / 14 بازدید