عشق است

خدایا به ما بیاموز حتی دوست داشتن دیگران بدون رضای تو حرام است.

خدایا به ما بیاموز دوست داشتن دیگران به شرط آنکه آخرش به تو برسیم

عشق است .

عقل و عشق

 

/ 0 نظر / 9 بازدید