گزارش 8- شارژ اتاق ها

شارژ اتاق اصطلاحی است که بعد از رفتن کاروان معنی می دهد

بعد از رفتن یک کاروان که بین 57 تا 66 اتاق را در 3 طبقه هتل به خود اختصاص داده است ابتدا عوامل ثابت هتل اتاق ها را وارسی کرده تا احتمالا موبایل یا ساک و یا ... جا مانده است جمع آوری و با درج شماره اتاق و نام کاروان تحویل استقبال هتل دهند.

با موبایل مدیر کاروان تماس گرفته می شود تا نسیت به تحویل آن اقدام نماید.

در مرحله دوم عوامل بومی هتل ملحفه و رو تختی ها را جمع آوری کرده برای شستشو ؛ به طبقه زیر زمین می فرستند. اتاق ها و سرویس ها ی بهداشتی را نظافت و سم پاچی می کنند.

یکساعت بعد عوامل ایرانی هتل هر کدام با یک ارابه دستی وارد طبقات فوق شده و از دستمال کاغذی تا آبمیوه ؛ آب معدنی و میوه داخل یخچال تا شامپو و صابون سرویس ها را کنترل و یا تجهیز می کنند

که به اصطلاح به این کار شارژ می گویند..... بعد از کنترل نهایی خانه دار( فرد مسئول اموال و امکانات هتل) درب اتاق ها را برای تحویل به کاروان بعدی می بندد.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید