درس شب عاشورا

بزرگترین درسی که از شب عاشورای کربلا می تواند آموخت:

امام حسین قبل از خاموش کردن چراغ خیمه فرمودند:

هر کس از شما حق الناسی به گردن دارد برود.

او به تمامی جهانیان فرمودند که :

شهید شدن در کربلا هم حتی از بین برنده حق الناس نیست.

در عجبم از کسانی که هزاران گناه انجام میدهند و معتقتدند که

یک قطر اشک برای امام حسین همه گناهان را می شوید.

/ 0 نظر / 7 بازدید