قدرش رو بدون

چیزهایی رو دست کم می گیریم،

کسانی دیگر برای بدست آوردنش

روز و شب

راز و نیاز و حتی نذر می کنند

/ 1 نظر / 10 بازدید
سمیر

واقعا هم همینطور است خدا یا منو ببخش خیلی ناشکر هستم . امشب دلم آروم شد به این ویبلاگ عالی سر خوردم خداوند منان شادتان کند . هرات افغانستان