نگی نگفتی

زندگی کن  فکر آینده ات باش امروزت را تلف نکن برای کسی و یا چیزی که ارزش ندارد

بخوان بر علمت و بر بینش و نگرشت در دنیا اضافه کن نه برای مدرک و یا پولش

به هم محبت کنید قبل از اینکه همدیگر را از دست بدهید و حسرت بخورید

در قرآن برای کسانی که گناهکارند و به دیگران ظلم کرده اند از ترس خدا و مجازاتش خواسته گریه کنید

مومن باید خندان و لبخند بر چهره داشته باشد چون پیامبر اکرم (ص)

/ 0 نظر / 7 بازدید