گذشت

از صدای گذر آب چنان می فهمم

تندتر از آب روان

عمرمان می گذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست.

یا دمی بی عشق زیستن زندگی نیست.

/ 0 نظر / 25 بازدید