/ 2 نظر / 11 بازدید
دلسپرده

خدا رو یک بارم نمیتونی دور بزنی چه برسه به هفت بار!!! واسه همینه که سوالت بی جواب مونده...

ثنا

سلام به کعبه گفتم تو از خاکی منم خاک چرا باید به دور تو بگردم؟! ندا آمد تو با پا آمدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم [گل]