آرامش

آرامش چیست ؟

نگاهی به گذشته و شکر خدای مهربان

نگاهی به آینده و اعتماد به خدای حکیم

نگاهی به اطراف و جستجوی خدای رئوف

نگاهی به درون و دیدن خدای نادیدنی

 

/ 2 نظر / 75 بازدید
پریسا

بازم منم که ازت بی خبرم . بدو بدو بدو بیا

مزگان

اومدم بهت سر زدم بازم بهم سر بزن