خطا

یادت باشه اینها همیشه موازی هستند

در زندگی هرچی که درک می کنیم واقعیت نیست

یک تجدید نظر در دیدگاهت بینداز

/ 0 نظر / 20 بازدید