یلدای تابستان

برای اینکه دشمنان ما فکر نکنند:

ما ایرانی ها فقط در شب و تاریکی جشن می گیریم.

برای اینکه فکر نکنند ما ملت همیشه در سرمایی هستیم.

و برای اینکه تصور نشود ما آماده خواب زمستانی هستیم.

برای اینکه متوجه نشوند ما با اصالت خود غریبه ایم.

بلند ترین روز سال و آغاز تابستان را تبریک می گویم.

/ 0 نظر / 143 بازدید