آره با تو هستم

میدونم خیلی دیر شده !!

می دونم دیگه کاریش نمی شه کرد!!

اما قبل از رفتن چندتا سوال ازت دارم

خواهش می کنم با دقت جواب بده

بخاطر حق نون و نمکی بین ما

چطوری به اینجا رسیدی و خودت را در جایگاه حق دیدی و برای دیگری خط و نشون کشیدی و راحت اون را متهم کردی؟ چه فکری کردی با خودت بخاطر چهار تا کتاب و دو تا روایت حفظ کردن به این درجه رسیدی ؟یا خوب پا منبری کردی و در جلسات فرقه ایتون به تو این مقام را دادند؟ یادت نره خدا در آیه 18 سوره یونس گفته که این بت ها نمی تونن تو را نزد خدا شفاعت کنند.

چطور تونستی چشمات رو ببندی و دهنت رو باز کنی و هر چی دلت خواست بگی و  نسبت بدی و خودت را تبرئه کنی؟ چه فکر کردی ؟ گفتی حتما خدایی نیست؟ حاکم روز جزاء خوابیده مثل وجدانت؟ مگه خدا در سوره اسراء آیه 54 نگفت با هم درست صحبت کنید؟ چه کسی این حق رو داد هر چی به دهنت رسید بگی؟ چه کسی تشخیص داد تو در جای خیر نشستی و دیگری در جای شر؟

چون فکر کردی از خانواده خاص هستی و یا اینکه توهم برت داشت که علمت و یا نسب خانوادگیت میتونه این اجازه را بده که هر کاری خواستی بکنی؟ چه فکر کردی با خودت؟مجازات تهمت و افتراء می دونی چیه؟ فحش دادن بهمین راحتیه؟ با خودت فکر نکردی فردای قیامت چطوری می خوای پیش خدا جواب بدی؟ وجدانت راحته؟ هر چقدر هم ناراحت بودی نباید به خودت اجازه می دادی این کارو بکنی؟ چه با خودت فکر کردی؟

با اینکه طرف گناهی نداشت برای احترام و ابراز احساساتش از تو عذر خواهی کرد طلب حلالیت کرد؛ چه کار کردی با شخصیت و عواطفش؟ مگه یادت رفته بود پیامبر گفت اگر نادم اومد ببخشش ؟ توی اون شب عزیز چطور ایمانت رو آتش زدی و در روشنایی اون سوختن وجدانت را جشن گرفتی؟ دل ؛ شخصیت و حرمت طرف بازیچه توست؟ اگه نبخشیدت چه می کنی ؟چطوری با خودت کنار اومدی؟

یادت می آد خدا گفت : کسی که به دیگران رحم نمی کنه از رحم و عطوفت من هم بی بهره است؟ به کجا می ری با این شتاب فکر کردی تمام دنیا و همه ی زندگی همین چند روزه؟ اگه خودت رو غرق گناه می بینی چرا کشتی دیگری را سوراخ می کنی؟

من بهت کمک می کنم تا راحت به جواب برسی

باد غرور افتاد توی سرت مثل ابلیس ؛ فکر کردی خدا تو را مخصوص آفریده ؟ یادت رفت خدا گفت هر کسی رو بخواهد هدایت می کنه و هر کسی رو که امتحان کرد و نتونست ایمانش رو نگه داره شیطان را بر او چیره میکنه

شاید امروز دنیا به کام تو باشه ولی فردای آخرت جواب سوال امشب را از تو می پرسم

البته خوب می دونم خدا در سوره یونس آیه 42 چی گفته. می دونم به کسی که عمداً خودش را به ناشنوایی و یا خواب زده هرگز نمی شه چیزی فهموند.

ولی یقه تو گیرست؛ آره با تو هستم؛ خوده تو

/ 0 نظر / 5 بازدید