گزارش 10- بدون ریا

چهار نماز دو رکعتی به نیت نماز شب مثل نماز صبح ، و مستحب است بعد از حمد ده با قل هو الله احد بخوانند.

یک نماز دو رکعتی مثل نماز صبح ، به نیت شفع

یک نماز یک رکعتی  به نیت وتر    (که بعد از حمد در این دو نماز باید فقط یک قل هو الله  خوانده شود .)

در قنوت  نمازهای دو رکعتی هر دعایی میشود کرد مثل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه.........(و می توان قنوت نخواند.)

اما قنوت نماز وتر سه عمل دارد:

1-   برای 40 مومن دعا کند.

2-   70  بگوید{استغفر الله ربی و اتوب الیه}

3-   300 بار بگوید { العغو}

مجموعا 11 رکعت می شود . 5 دو رکعتی و 1 یک رکعتی با نیتهایی که ذکر شد .

/ 0 نظر / 18 بازدید