آدم شویم

خدایا در سوره حجرات فرمودی که بسیاری از مردم اسلام آورده اند

مانند کسانی که قران می خوانند و حفظ می کنند و بکار نمی بندند

یا کسانی که شب احیا تا سحر قران روی سرشان است فردا همان آش و همان کاسه

ولی هنوز ایمان نیاورده اند.آیه 14

ایمان به تو و به فرامین تو و خدمت به خلق برای رضای تو و...

هنوز دلها آلوده است جایی برای قرآن تو نیست

جایی در بین ما برای موعود تو نیست

 

تا کی سرمان را ببریم در زیر برف و فکر کنیم مسلمانیم؟

چندتا از این ماه رمضان و شب احیا و قرآن هم بفرستی نمی شود

دلمان صاف نیست با خودمان هم صادق نیستیم

شب قدر زلزله می فرستی که چی بگی ما نمی فهمیم ...  ای خدا

خدایا نه اسلام می خواهیم و نه ایمان دعای امام حسین (ع) را هم در حق ما جاری کنی قبول داریم

ما را یا آدم کن یا آزاد مرد

/ 0 نظر / 8 بازدید