مردن

هرگز نگران مُردن و از بین رفتن خود نباشید

همیشه نگران مُردن چیزهایی

در درونتان باشید

مانند: صداقت، انصاف؛ عشق و ...

/ 0 نظر / 54 بازدید