دعا

زندگی همچون باغی است که با عشق باقیست

دعا می کنم برات ؛مشغول دل باشی نه اینکه دل مشغولی یکی دیگه

آرزو می کنم واست؛ زنگیت از غصه های این قصه های تکراری خالی باشه

سعی کن فرهاد نباشی تا سر کار باشی

از خدا می خواهم برات؛که مجنون باشی تا روزای سرد زمستانت هم بهاری باشه

دلی که با خداست نیاز به ناز طناز ندارد

می سپارمت بخدا؛ همو که سنگ در  بغل شیشه و ابراهیم  در دل آتش و یونس را در شکم ماهی نگهدار است


/ 0 نظر / 9 بازدید