لحظات بزرگ زندگی

لحظات بزرگ عمرت آن لحظاتی نیست

که دیگران برایت هورا می کشند!!!

آن لحظاتی بزرگ است که تو تنها مانده ای

و هیچ کس به تو اعتقادی ندارد...


و تو تصمیم گرفته ای توکل کنی و بمانی

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ر-ف

موافقم جای خوندم یا از کسی شنیدم دقیقا یادم نیست موقعه ای که همه تنهات می ذارن یعنی اینکه خدا میخواد خودش باشه وخودت.........