مسلمان

بخدا قسم

جای مهر روی پیشانی

انداختن پیراهن رو شلوار

ته ریش داشتن

حفظ کردن قرآن

نماز را با غلظت و سر وقت خوندن

روز ها روضه و شب ها نماز شب 

نشانه بهشت رفتن نیست.


پس خدا چی رو نگاه میکنه؟ می فرسته بهشت

نظرتون برام مهمه

/ 0 نظر / 8 بازدید